Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας
Άγιοι του Θεού πρεσβεύετε υπέρ ημών !

Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Μεγάλο Σάββατο

... .. .,,,

«Ανάστα ο Θεός κρίνον την γην,

ότι συ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις έθνεσι»

,
Σημερον ο Άδης στένων βοά· κατελύθη μου η εξουσία· εδεξάμην θνητόν, ώσπερ ένα των θανέντων· τούτον δε κατέχειν όλως ουκ ισχύω, αλλ’ απολώ μετά τούτου, ων εβασίλευον· εγώ είχον τούς νεκρούς απ’ αιώνας, αλλά ούτος ιδού πάντας εγείρει। Δοξα Κυριε τω Σταυρώ σου, και τη Αναστάσει σου".

,

,

,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου