Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας
Άγιοι του Θεού πρεσβεύετε υπέρ ημών !

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2009

Ο Άγιος Νέστωρας

.
Ο Νέστορας ήταν πολύ νέος στην ηλικία,ωραίος στην όψη και γνώριμος του Αγίου και ενδόξου Δημητρίου.Ο Νέστορας, λοιπόν,βλέποντας ότι ο αυτοκράτωρ Διοκλητιανός χαιρόταν για τις νίκες κάποιου σωματώδους βαρβάρου,ονομαζόμενου Λυαίου,μίσησε την υπερηφάνεια του.Βλέποντας όμως και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου,πήρε θάρρος.Πήγε λοιπόν στη φυλακή,όπου ήταν κλεισμένος ο Μεγαλομάρτυρας,και έπεσε στα πόδια του.Δούλε του Θεού Δημήτριε,είπε, εγώ είμαι πρόθυμος να μονομαχήσω με το Λυαίο,γι'αυτό προσευχήσου για μένα στο όνομα του Χριστού.Ο Άγιος,αφού τον σφράγισε με το σημείο του τιμίου Σταυρού,του είπε ότι και το Λυαίο θα νικήσει και για το Χριστό θα μαρτυρήσει.Τότε,λοιπόν,ο Νέστορας μπήκε στο στάδιο χωρίς φόβο και ανεφώνησε:"Θεέ του Δημητρίου,βοήθει μοι".Και αφού πολέμησε με το Λυαίο,του κατάφερε δυνατό χτύπημα με το μαχαίρι του στην καρδιά και τον θανάτωσε.Εξοργισμένος τότε ο Διοκλητιανός,"διέταξε και σκότωσαν με λόγχη το Νέστορα, αλλά και το Δημήτριο.Έτσι,μ'αυτή του την ενέργεια ο Νέστορας δίδαξε ότι σε κάθε ανθρώπινη πρόκληση πρέπει να αναφωνούμε: "Κύριος εμοί βοηθός,και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι άνθρωπος;".Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δε θα φοβηθώ.Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος;
.
Απολυτίκιο.
Ήχος πλ.α’.Τον συνάναρχον Λόγον.Αθλητής ευσεβείας ακαταγώνιστος,ως κοινωνός και συνήθης του Δημητρίου οφθείς, ηγωνίσω ανδρικώς Νέστωρ μακάριε,τη θεϊκή γαρ αρωγή,τον Λυαίον καθελών,ως άμωμον ιερείον,σφαγιασθείς προσηνέχθης,τω Αθλοθέτη και Θεώ ημών.


Κοντάκιον.
Ήχος β’.Τα άνω ζητών.Αθλήσας καλώς,αθάνατον την εύκλειαν,κεκλήρωσαι νυν,και στρατιώτης άριστος, του Δεσπότου γέγονας,ταις ευχαίς Δημητρίου του Μάρτυρος,συν αυτώ ουν Νέστορ σοφέ, πρεσβεύων μη παύση υπέρ πάντων ημών.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου