Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας
Άγιοι του Θεού πρεσβεύετε υπέρ ημών !

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009

Ο Άγιος Φλαβιανός


Ο ΑΓΙΟΣ ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ Πατριάρχης Κωσταντινουπόλεωςς

Ό άγιος Φλαβιανός ήταν πρεσβύτερος της Αρχιεπισκοπής Κων/πολης καί σκευοφύλακας του ναού της Άγιας Σοφίας. Διαδέχτηκε τον επίσης άγιο Αρχιεπίσκοπο Κων/πολης Πρόκλο κατά το 447. Σαν Αρχιεπίσκοπος ό Φλαβιανός, καταδίκασε με τοπική Σύνοδο, πού έγινε το 448, την πλάνη του άρχιμανδρίτου Ευτυχούς, πού έλεγε ότι ό Χριστός είχε μόνο θεία φύση, ή οποία άπερρόφησε εντελώς την ανθρωπινή. Συγχρόνως δε, ή Σύνοδος αυτή καθαίρεσε και αφόρισε τον Ευτυχή. Άλλ' ό Ευτυχής, με την υποστήριξη της πολιτικής εξουσίας και του αναξίου Πατριάρχη Αλεξανδρείας Διοσκόρου, κατάφερε να συγκροτηθεί, τον Αύγουστο του 449 στην 'Έφεσο, Σύνοδος ή λεγόμενη ληστρική Σύνοδος. Κατά τη Σύνοδο αυτή, όλα ήταν προετοιμασμένα κατά του Φλαβιανού, καί μάλιστα, όχλος με επικεφαλής αγρίους μοναχούς και υπό την αρχηγία ενός ρασοφόρου τέρατος, του αρχιμανδρίτη Βαρσουμά, εισέβαλαν στη Σύνοδο και κακοποίησαν βαριά τον Φλαβιανό, ό όποιος μετά τρεις ήμερες πέθανε από τις πληγές, πού του προκάλεσαν οι φονείς του. 'Αλλά μετά δύο χρόνια, το 451, στη Δ' Οίκ. Σύνοδο, ή αίρεση καταδικάσθηκε, ό Ευτυχής αναθεματίστηκε και ό Διόσκορος καθαιρέθηκε. Το δε λείψανο του Άγιου άνακομίσθηκε στην Κωσταντινούπολη, στο ναό των αγίων Αποστόλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου