Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας
Άγιοι του Θεού πρεσβεύετε υπέρ ημών !

Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Η Προσευχή του Αγίου Πατρικίου !

......

Η ασπίδα μου σήμερα,

μια αμάχητη δύναμη, η επίκληση της Τριάδας,

στην βεβαίωση της τριαδικότητας,

στην ομολογία της μοναδικότητας

του δημιουργού των πάντων,

δια της αγάπης.
*

Ασπίδα μου σήμερα

η δύναμη της αγάπης των Χερουβείμ,

η υπακοή των αγγέλων,

η διακονία των αρχαγγέλων,

των αγίων ο ένδοξος αναστάσιμος χορός,

οι προσευχές των πατριαρχών,

των προφητών οι οράσεις,

των αποστολών οι διδαχές,

των ομολογητών η πίστη,

των παρθένων η αγνότητα,

των δικαίων τα παλαίσματα.

*

Η ασπίδα μου σήμερα

η δύναμη του ουρανού,

το απαύγασμα του ήλιου,

η ασπράδα του φεγγαριού,

της φωτιάς το σελάγισμα,

της αστραπής το τάχος,

η σφοδρότητα του ανέμου,

το βάθος του ωκεανού,

της γης η σταθερότητα,

η ακινησία των βράχων.

*

Ο Χριστός δίπλα μου, ο Χριστός εμπρός μου,

Ο Χριστός πίσω μου, ο Χριστός εντός μου,

Ο Χριστός πάνω και κάτω,

Ο Χριστός παραμυθεί και ανακαινίζει,

Ο Χριστός στην ειρήνη, ο Χριστός στον κίνδυνο,

Ο Χριστός στην καρδιά αυτών που με σκέφτονται,

Ο Χριστός στην καρδιά αυτών που μου μιλούν.
.
.
.

1 σχόλιο: